baner
zagreb airport

 

vings letakSvjesna mogućnosti i pogodnosti koje donosi ulazak Hrvatske u Europsku uniju, Uprava Zračne luke Zagreb još je 2011. na jednogodišnje školovanje uputila četvero zaposlenika kako bi ih osposobila za složenu izradu aplikacija i provedbu projekata koji se sufinanciraju novcem iz fondova
Europske unije.

Iako je glavni cilj stjecanje i usavršavanje znanja za javljanje na buduće natječaje, ponajprije one za sufinanciranje velikih infrastrukturnih projekata zračne luke, Zračna luka Zagreb za početak se prijavila na natječaj u sklopu programa sufinanciranja IPA IV koji je objavio Hrvatski zavod za zapošljavanje. Natječaj je raspisan za usavršavanje i dodatno obrazovanje nezaposlenih osoba na tržištu rada. Projekt Zračne luke Zagreb “Wings”, čiju su pripremu i prijavu izradili zaposlenici Zračne luke Zagreb mr. sc. Igor Štimac, IAP, AvMP; mr. sc. Damir Vince, IAP, AvMP; Dajana Grbavac Mišetić, dipl. ing. prom., i Mirela Vrbanc, dipl. ing. prom., bio je kvalitetan i prihvatljiv za sufinanciranje sredstvima Europske unije u velikoj konkurenciji od više od dvjesto projekata.
Projektom “Wings” željelo se pomoći nezaposlenim inženjerima i diplomiranim inženjerima zračnog prometa, po čemu je bio izravno usklađen s natječajnim uvjetima. Uvidom u bazu podataka nezaposlenih osoba Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i svjesna stalnog povećavanja nezaposlenosti
inženjera i diplomiranih inženjera zračnog prometa, Uprava Zračne luke Zagreb smatrala je da kao glavna i najveća zračna luka u Hrvatskoj mora pokrenuti inicijativu da zaustavi ili ublaži taj negativni trend nezaposlenosti te unatoč zabrani zapošljavanja u državnim tvrtkama koja je
na snazi omogući toj skupini dodatno usavršavanje kako bi bila konkurentnija na tržištu rada.

Rast nezaposlenosti inženjera i diplomiranih inženjera zračnog prometa

Stalnim praćenjem broja nezaposlenih na Hrvatskome zavodu za zapošljavanje utvrđeno je da se nezaposlenost znatno povećala otkako je projektni tim Zračne luke Zagreb d. o. o. počeo istraživati broj nezaposlenih inženjera i diplomiranih inženjera zračnog prometa. Do sredine 2009., iako je već nastupila ekonomska kriza, broj nezaposlenih inženjera i diplomiranih inženjera zračnog prometa registriranih na Hrvatskome zavodu za zapošljavanje stalno se smanjivao. Nažalost, od rujna te godine taj se trend korjenito mijenja, dakle broj nezaposlenih počinje rasti. Kad se počela izrađivati prijava projekta “Wings”, u Hrvatskoj je bio zabilježen 91 nezaposleni inženjer i diplomirani inženjer zračnog prometa. Negativni se trend nastavlja pa je u vrijeme prihvaćanja projekta (godinu dana poslije) ta brojka bila 99, a sredinom svibnja, kad se završavala priprema za početak izobrazbe u sklopu projekta “Wings”, broj nezaposlenih povećao se na 116.

Trend nezaposlenih diplomiranih inženjera i diplomiranih inženjera vidljiv je u grafikonu.

wings tablica

Osnovne informacije o projektu

Projekt “Wings” prijavljen je na natječaj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u sklopu IPA-ine IV. komponente “Razvoj ljudskih potencijala” koji dijelom sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Cilj je projekta unapređenje stručnosti i povećanje konkurentnosti nezaposlenih
osoba s diplomom inženjera zračnog prometa na tržištu rada.
Nositelj je projekta Zračna luka Zagreb d. o. o., a partneri su Fakultet prometnih znanosti i Hrvatski zavod za zapošljavanje – područni ured Zagreb; suradnik je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo. Budući da je poslovanje Zračne luke Zagreb preuzeo koncesionar, novoosnovana
tvrtka Međunarodna zračna luka Zagreb d. d. dodatno je uključena kao partner na projektu. Ukupan je iznos projekta 175.761,97 eura, a udio sufinanciranja iz Europskoga socijalnog fonda 134.048,07 eura, odnosno 76,26 posto.
Iako se u sklopu projekta ne zapošljava izravno, stručni tim koji radi na njemu smatra da će stručnim usavršavanjem polaznici projekta steći dodatno znanje i stručnost koji će im koristiti u traženju posla i zapošljavanju u zračnom prometu. Projektom će se prikazati mogućnosti i samozapošljavanja u popratnim aktivnostima zračnog prometa. Tako će polaznici dobiti podatke o tome koje se sekundarne usluge pružaju na zračnim lukama u svijetu te da se i osnivanjem vlastitih tvrtki i samozapošljavanjem (uz subvencijske programe) slični poslovi mogu obavljati u zračnim lukama u Hrvatskoj. Također, pojedinci koji uspješno završe projekt “Wings” moći će se javiti na natječaje za radna mjesta u nekima od sljedećih ustanova i tvrtki: zračnim lukama u Hrvatskoj, Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo (CCAA), Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, zračnim prijevoznicima, Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe, špediterima, logističkim i intermodalnim centrima, tvrtkama registriranima za prihvat i otpremu zrakoplova te mnogim drugima.
Trinaestoga svibnja projekt je predstavljen javnosti na “Wings Open Day” koji se održao na Fakultetu prometnih znanosti u Sveučilišnom kampusu Borongaj u Zagrebu.

Struktura projektne nastave

wings pocetak nastaveStruktura projekta “Wings” temelji se na četrdesetodnevnome stručnom usavršavanju na području Međunarodne zračne luke Zagreb. Nastava je podijeljena u dva dijela: teorijski i praktični. Teorijski traje dvadeset dana i kombinacija je nastave u kojoj s svladavaju tzv. meke vještine i drže predavanja iz stručnih predmeta (infrastrukture, tehnike i tehnologije, sigurnosti, zaštite, ekonomike i ekologije zračnog prometa) te predavanja HZZ-ovih specijalista na temu samozapošljavanja i mogućnostima vezanima s tim. Nakon teorijskog dijela slijedi dvadeset dana praktičnog dijela nastave u kojem će se polaznici upoznati sa svim procesima, infrastrukturom i opremom zračne luke. Važno je naglasiti da se nastava temelji na svakodnevnim operativnim radnjama koje obavljaju zaposlenici zračne luke. Održavaju je visokoobrazovani predavači, instruktori i mentori koji su i kvalificirani stručnjaci s višegodišnjim iskustvom u zračnom prometu. Sva su predavanja koncipirana kao nadogradnja na program Fakulteta prometnih znanosti (FPZ), studija zračnog prometa, radi lakše integracije polaznika u radne procese, uzevši u obzir da će polaznici moći sudjelovati u svakodnevnim operacijama u zračnoj luci. U sklopu programa tzv. mekih vještina poboljšat će svoje komunikacijske i prezentacijske vještine.
Gosti predavači s Fakulteta prometnih znanosti predavanjima će projektu “Wings” dati znanstvenu komponentu, a predavači s Hrvatskog zavoda za zapošljavanje doprinos u upoznavanju postupka procedure zapošljavanja. Nakon odslušanih predavanja i praktične nastave polaznici će morati
u skupinama izraditi i predstaviti poslovni i strateški plan zračne luke koji će se osmisliti uporabom svih dijelova predavanja koje su naučili tijekom nastave i prakse te predstavljen komisiji projekta “Wings”. Nakon prezentacije održat će se pismeni dio ispita. Polaznici koji zadovolje sve uvjete dobit će potvrdu o uspješno završenom sudjelovanju na projektu “Wings” koju će moći predočiti pri javljanju za posao u zračnom prometu. Glavni certifikati bit će im podijeljeni na završnom danu projekta “Wings ClosingDay”.
Projektni će tim diseminacijom projekta “Wings” raspoloživim medijskim kanalima informirati potencijalne poslodavce o sadržaju koji su prošli polaznici projekta “Wings” te o njihovu stečenom znanju kako bi bili konkurentni pri zapošljavanju.
U sklopu projekta za svakog je korisnika osiguran topli obrok tijekom predavanja, prijevoz do Zračne luke Zagreb, a za sudionike koji će dolaziti iz udaljenih županija osiguran je i smještaj.

 

Napisali: dr. sc. Miroslav Drljača, mr. sc. Igor Štimac, mr. sc. Damir Vince

wings zajednicka