baner
zagreb airport

vlada rh glavaNa zatvorenom dijelu 24. sjednice Vlade Republike Hrvatske, koja se održala u četvrtak 02. 03. 2017. godine, donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Zračna luka Rijeka d.o.o. opoziv dosadašnjeg člana Uprave – direktora Tomislava Palalića, te imenovanje novog direktora mr. sc. Gordana Žurge, najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Uredbi o izmjeni Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova Uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine, broj 109/16).

Nadalje, donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Zračna luka Split d.o.o. imenovanje mr. sc. Lukše Novaka direktorom društva Zračna luka Split d.o.o., a najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Uredbi o izmjeni Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova Uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine, broj109/16).

Ujedno, donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Zračna luka Zadar d.o.o., imenovanje Irene Ćosić direktoricom društva Zračna luka Zadar d.o.o., a najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Uredbi o izmjeni Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova Uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine, broj 109/16).
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Zračna luka Dubrovnik d.o.o. imenovanje Roka Tolića direktorom društva Zračna luka Dubrovnik d.o.o., a najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Uredbi o izmjeni Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova Uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine, broj 109/16).