baner
zagreb airport

helidrom na deltiGrad Rijeka i tvrtka Rijeka promet uredili su helidrom na Delti na koji će slijetati helikopteri prilikom pružanja hitne helikopterske medicinske pomoći. Lokacija je odabrana nakon niza terenskih i stručnih sastanaka s predstavnicima Hrvatske vojske, Zavoda za hitnu medicinu i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke kao optimalna za sigurno slijetanje i uzlijetanje prilikom hitnih medicinskih letova, javlja mojarijeka.hr .

Tijekom 2016. godine započeti su radovi na uređenju nove lokacije “helidroma“ odnosno sletišta za pružanje hitne helikopterske medicinske pomoći i to na području Delte u Rijeci, u neposrednoj blizine morske obale, na podjednakoj udaljenosti od oba lokaliteta KBC Rijeka. Kako je na otvaranju helidroma naglasio gradonačelnik Vojko Obersnel, vozila hitne medicinske pomoći s ove lokacije trebaju oko 6 minuta do oba lokaliteta KBC-a.
S obzirom na to da se lokacija dijelom nalazi na pomorskom dobru te na cestovnu i željezničku infrastrukturu u zoni planiranih zahvata, Grad Rijeka je ishodio pozitivna mišljenja od Ministarstva zdravstva i Ministarstva obrane te suglasnosti Hrvatskih cesta d.o.o. i HŽ Infrastrukture d.o.o., kao i suglasnosti Luke Rijeka d.d. i Lučke uprave Rijeka za uklanjanje rasvjetnih stupova uz pristupni put površini koja će služiti kao sletište za pružanje hitne helikopterske pomoći.
Lokacija je izvrsno odabrana jer na nju helikopteri mogu slijetati po svakom vremenu, a to su uostalom potvrdili i piloti, koji su, kako je rekao Obersnel, već obavili nekoliko desetaka slijetanja u probnom periodu. Konačna lokacija helidroma bit će određena kada se dovrši nova bolnica.
Na platou površine 5.800 m² izvedena je centralna površina za slijetanje helikoptera, zaštitni nasipi prema moru i zaštitni obodni kanal uz nasip. Uklonjeni su stupovi javne rasvjete koji su predstavljali prepreku slijetanju helikoptera, betoniran podest za smještaj signalne rasvjete za helikoptere, postavljen stup s vjetruljom, uređena pristupna cesta te postavljena vertikalna signalizacija. Ukupni trošak zahvata iznosio je 312.500,00 kuna.

Foto: mojarijeka.hr